Meno: Heslo:

Súťaž „Mladých organistov“

Súťaž „Mladých organistov“ organizujeme v spolupráci s mestským a farským úradom v Námestove. Je určená len pre žiakov základných umeleckých škôl.
obrazok
Súťaží sa vždy vo viacerých kategóriách, ktoré vytvorí odborná komisia po diskusii s vyučujúcimi. Skúšajúcu komisiu tvoria traja členovia – pozvaní odborníci z Konzervatórií.

obrazok
Súťažná prehliadka prebieha dva dni - prvý deň je určený na registráciu nástroja, keďže každý organ je iný a organisti si naň musia zvyknúť a vyskúšať všetky jeho možnosti i obmedzenia... Druhý deň - prebieha samotná súťaž. V tomto nám vychádza v ústrety farnosť Námestovo a vytvára skutočne dobré podmienky pre súťažiacich, začo sme veľmi vďační!

V programe súťaže je:
1. povinná skladba - určuje predseda komisie 5 mesiacov pred súťažou

2. J. S. Bach - Prelúdium a fúga, výber zo zbierky Osem malých prelúdií a fúg BWV 553-560; alebo BWV 531, 535, 533, 539, 549...)

3. ľubovolná skladba - polyfónna, alebo z obdobia romantizmu, klasicizmu, 20.stor... max. do 10 min

4. ľubovolná pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka s vlastnou predohrou

Každý súťažiaci odchádza odmenený nielen hmotnou cenou, ale aj novými skúsenosťami, zážitkami, novým poznaním...
Sme radi, že sa mladí organisti môžu stretávať pri takýchto príležitostiach, vzájomne sa spoznávať, motivovať a rásť v tejto krásnej a náročnej službe – službe organistu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás a našu súťaž podporujú, či už finančne, duchovne, alebo svojou účasťou... ĎAKUJEME!!!


obrazok

Pozvánka na organovú súťaž 2018
-pdf
Prihláška na organovú súťaž
-pdf
Dietrich Buxtehude: Jesus Christus unser Heiland, BuxWV 198
-pdf


Mladí organisti, tešíme sa na vás!