Meno: Heslo:

5. ročník súťaže mladých organistov v Námestove

16. a 17. júna 2008, sme v spolupráci s farským úradom a mestom, usporiadali 5. ročník súťaže mladých organistov. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov a v tomto roku nielen žiaci z umeleckých škôl, ale aj z Konzervatória v Žiline. Boli zastúpené mestá: Bytča, Púchov, Levice, Poprad, Nitra, Prievidza, Námestovo a spomínaná Žilina. Na výsledky žiakov dohliadala odborná komisia, ktorej predsedom bol Mgr. art. Peter Sochuľák, Mgr. Marián Muška a Mgr. Art. Klára Viteková, pre tretiu kategóriu: Mgr. Peter Čapó. Hoci vpredu sedela prísne hodnotiaca komisia, vzadu bola nálada a atmosféra výborná. Pre všetkých bolo obohacujúce vystúpenie i najstarších účastníkov súťaže - teda konzervatoristov a obohacujúca diskusia, ktorú vedú so súťažiacimi učitelia a odborníci. Sme radi, že sme sa opäť mohli stretnúť, navzájom sa povzbudiť a nadobudnúť nové skúsenosti, tiež inšpirácie do ďalšej našej práce.

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok