Meno: Heslo:

8. ročník súťaže mladých organistov v Námestove

V dňoch 5. až 7. júna 2011, v Kostole sv. Šimona a Júdu, prebiehal už 8.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky "Mladých organistov". Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Nitry, Levoče, Prešova, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Žiliny, Kežmarku, Lučenca a samozrejme z Námestova. Súťažiacich bolo spolu 14. Povinnou skladbou tohto ročníka bol chorál od J. S. Bacha: Ich ruf zu Dir, Herr Jsu Christ (BWV 369).

Predseda komisie Mgr. art. Peter Sochuľák spolu s Mgr. Mariánom Muškom a Mgr. art. Blažejom Holubčíkom hodnotili výkony súťažiacich a povzbudili mladých organistov k tvorivej práci pri hre na organe. V rámci tohto ročníka sme v spolupráci s Mgr. Mariánom Muškom a farským úradom Sihelné uskutočnili koncert študentov konzervatória zo Žiliny v Sihelnom, kde mohli súťažiaci vidieť a počuť nový organ a niektorí si ho aj odskúšať. Ďakujeme Mariánovi Muškovi za prípravu tohto koncertu, všetkým účastníkom súťaže, že vytvorili milú atmosféru, tiež za pekne prevedené diela, učiteľom za prípravu mladých organistov, všetkým sponzorom, primátorovi mesta Námestovo, farskému úradu Sihelné, že sme mohli v ich chráme uskutočniť koncert, farskému úradu Námestovo za poskytnutie priestorov, nástroja, naším výtvarníkom za vytvorenie milých pamiatok pre súťažiacich a mnohým ďalším... Všetkým úprimné Pán Boh zaplať! Soli Deo Gloria!

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok